P-lijn

P-lijn: Medische statistiek wordt gegeven door Prof. Pascal Coorevits en telt mee voor 4 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Verloop

Deze lijn sluit aan bij de P-lijn in de 1e bachelor. Het doel van deze lijn is de student inzicht laten verwerven in de basisconcepten van de beschrijvende - en inferentiƫle statistiek en hem/haar in staat stellen gegevens op een gepaste wijze samen te vatten en voor te stellen. Verder wordt de student verondersteld te hebben bijgeleerd over het belang, de technieken en procedures van Evidence Based Medicine. Deze doelstellingen worden de studenten aangeleerd via enerzijds theoretische hoorcolleges over medische statistiek. De student heeft hiervoor een handboek en powerpointpresentaties ter beschikking. Ook komen er in de les oefeningen aan bod. De student krijgt de kans om extra oefeningen op zelfstandige basis te maken a.d.h.v. het handboek. Hiervoor wordt een responscollege georganiseerd waarin de student vragen kan stellen. Anderzijds leert de student werken met SPSS via zelfstudie met opdrachten, een handboek en responscolleges.


Lesmateriaal

De meeste studenten leerden zowel uit de slides (beschikbaar op Minerva) als uit het handboek. Daarin staat meer uitgeschreven uitleg en oefeningen. Sommige hiervan zijn uitgewerkt, anderen niet. De uitwerking van alle oefeningen staat daarentegen wel online. Er is verder ook een handboek over SPSS. Hiermee maak je verplichte opdrachten en leer je stap voor stap met SPSS werken.

Het wordt zeker aangeraden naar de lessen te gaan, omdat de slides weinig tekst bevatten en vooral grafieken en voorbeelden. Indien je niet naar de lessen gaat, is het handboek een sterke aanrader.

Naast SPSS behoort ook het onderdeel "ICT in de gezondheidszorg" tot P-lijn. Hiervan zijn enkele hoorcolleges en slides. In de lessen wordt duidelijk gemaakt waar de nadruk ligt voor de te kennen leerstof.

Examen

Het examen bevat 40 MCQ's met per vraag vier antwoordmogelijkheden. Hogere cesuur wordt toegepast. De helft van de examenvragen zijn theoretisch en de andere helft bestaat uit oefeningen of praktijkvragen. Ook wordt er getest of je voldoende kennis hebt m.b.t. SPSS. Er zijn voor het onderdeel "ICT in de gezondheidszorg" een 4-tal open vragen (schriftelijk) op te lossen.