Kandidatuurstelling

“It does not take much strength to do things, but it requires a great deal of strength to decide what to do."

Op de site van MSG vind je alle informatie in verband met de kandidatuurstelling voor zowel de master in huisartsgeneeskunde als de master in de specialisatische geneeskunde (http://www.msg.ugent.be/aso/opleiding/#selectie-aso-opleiding) voor het oud en het nieuw curriculum.

Welke opties zijn er?

  • Je stelt je kandidaat voor 2 ziekenhuisdisciplines en volgt het ziekenhuistraject. Je loopt voor beide een coassistentschap van elk 8-9 weken. Wanneer je kandideert voor interne zal je subdisciplines kunnen opgeven (zie verder). Ook voor heelkunde zijn er speciale regels (zie verder).
  • Je stelt je kandidaat voor 1 ziekenhuisdiscipline:

o Je combineert dit met huisartsgeneeskunde en volgt het gemengd traject. Je loopt één coassistentschap en volgt verder de voorbereiding op huisartsgeneeskunde

o Je combineert dit met een 2e ziekenhuisdiscipline waar je NIET voor kandideert en volgt ook het ziekenhuistraject. Praktisch gezien loop je één officieel coassistentschap als kandidaat en één perifeer coassistentschap uit interesse.

  • Je stelt je kandidaat voor huisartsgeneeskunde en volgt het huisartsentraject.
  • Je kandideert niet voor een vervolgopleiding en volgt toch het ziekenhuistraject om hierin af te studeren.

Betreffende het ziekenhuistraject: wat kan er wel en wat niet?

Voorbeeld:

· Coassistentschap pediatrie + coassistentschap dermatologie kan wel

· Coassistentschap neonatologie + coassistentschap pediatrie kan niet

· Coassistentschap pediatrie UZ (2 maand) + coassistentschap pediatrie perifeer (2 maand) kan niet.

· Coassistentschap cardiologie + coassistentschap pneumologie kan wel.

  • ENKEL kandidatuurstelling voor NKO: combinatie coassistentschap NKO en coassistentschap hoofd- en halsheelkunde kan niet omdat de stage NKO/hoofd-en halsheelkunde steeds een gecombineerde stage is.
  • ENKEL kandidatuurstelling voor interne geneeskunde: Het is mogelijk om 2 coschappen te lopen in 2 subdisciplines: algemene interne en infectieziekten, cardiologie, endocrinologie, gastro-enterologie, geriatrie, hematologie, intensieve zorgen, medische oncologie, nefrologie, pneumologie en reumatologie. Je geeft 3 voorkeuren(sub)disciplines door. Je hebt geen 100% garantie dat je op je eerste of tweede keuze zal staan indien bepaalde subdisciplines overbevraagd worden. Eén periode zal doorgaan in een perifeer ziekenhuis en deze stage zal niet op één specifieke subdienst doorgaan. Je zal roteren op verschillende subdisciplines, afhankelijk van de lokale mogelijkheden.
  • ENKEL kandidatuurstelling voor heelkunde: Het is mogelijk om 2 coschappen te lopen in 2 heelkunde disciplines. Je loopt dan een coschap in het UZ Gent waarbij je roteert over AHHK, GIHK, TVHK en CC. Voor het andere coschap kan je als heelkundige disciplines enkel uro, ortho, neuro of plastische opgeven.

Voorbeeld: als je ENKEL kandideert voor heelkunde:

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap cardiochirurgie kan niet

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap plastische heelkunde kan wel

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap neurochirurgie kan wel

· Coassistentschap heelkunde UZ Gent + coassistentschap heelkunde perifeer kan niet

· Coassistentschap heelkunde UZ Gent + coassistentschap van om het even welke andere niet heelkundige discipline kan wel.

Kandideren aan een andere universiteit

In het oud curriculum was het mogelijk om vlot te kandideren aan een andere universiteit. In het nieuw curriculum zijn de regels hierrond veranderd. Je kan deze ook terugvinden in de brochure op Minerva.

Het komt er op neer dat je geen extra kandidatuur meer kan indienen aan een andere universiteit omdat iedereen recht heeft op evenveel kansen.