Verdiepend klinisch redeneren

Verdiepend klinisch redeneren is een nieuw vak tijdens de drie laatste weken van 3e master ter vervanging van alle lessen die nog gegeven worden tijdens het tweede semester van 4e master.

Tijdens de eerste week worden lessen georganiseerd voor iedereen, ongeacht specialisatiekeuze. Op maandag wordt er een booster ECG gegeven. Wanneer ECG geïntegreerd zat in je basiscurriculum en niet meer apart te volgen was, zal je op maandag van week 2 nog een examen ECG afleggen.

Tijdens de tweede en derde week wordt er meer disciplinespecifiek gewerkt. In de voormiddag worden disciplineoverschrijdende lessen gegeven ter vervanging van het vak 'Urgentiegeneeskunde' en 'Capita selecta'. Vaak is deze stof herhaling maar wel noodzakelijk om als basisarts pati├źnt te kunnen opvangen. In de namiddag wordt er meer discipline- of domeingericht gewerkt, eerder echt als voorbereiding om te starten als eerstejaars arts in opleiding.

De exacte indeling van deze week zal later nog bekendgemaakt worden.

Voor dit vak geldt een pass/fail systeem met verplichte aanwezigheid. Indien je hier niet in slaagt, zal je uitgenodigd worden voor een mondeling examen.