Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen

‘Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen’, meestal afgekort als Cardio, is het tweede en laatste blok van het eerste semester van de tweede bachelor en telt mee voor 12 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.


Onderdelen

Dit blok wordt verdeeld in vele delen, gegeven door verschillende professoren. Enerzijds zijn er de hoorcolleges (anatomie en embryologie door Prof. Dr. K. D’Herde, biochemie door Prof. Dr. J. Gettemans, histologie door Prof. Dr. L. Ferdinande, radio-anatomie door Prof. Dr. K. Verstraete, fysiologie van het cardiovasculair en respiratoir stelsel door Prof. Dr. J. Van de Voorde , fysiologie van de nieren en de urinewegen door Prof. Dr. Luc Leybaert en de themales i.v.m. urgentiegeneeskunde door Prof. Dr. P. De Paepe). Anderzijds is er één practicum van fysiologie (spirometrie en bloeddrukregeling), één prosectiepracticum van anatomie en de tutorials in kleinere groepjes.

Volgens de meeste studenten is het aangeraden om naar de hoorcolleges anatomie, embryologie, fysiologie van de nieren en urinewegen en radio-anatomie te gaan.

Dit vak wordt door de studenten vaak als moeilijk ervaren, omdat grondige kennis van de theorie nodig is om de inzichtsvragen te beantwoorden.

Lesmateriaal

  • Anatomie en embryologie: cursus (via Acco) + figurenboek (uit Acco) + slides (via Minerva). Het figurenboek zijn lege, niet-ingevulde figuren. De slides bestaan grotendeels uit de aangevulde figuren van het figurenboek. Je kan dus kiezen of je via de slides of via het figurenboek studeert.
  • Biochemie: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). De meeste informatie staat in de cursus. De slides bevatten extra info en verduidelijkende processen met bijhorende details (details normaalgezien niet te kennen).
  • Histologie: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). Alle informatie staat in de cursus, maar het is misschien handig de figuren in je slides te bekijken, alsook de preparaten in Olyvia.
  • Radio-anatomie: afbeeldingen (via VGK of Minerva) + filmpjes (via Minerva). Hierbij geldt hetzelfde principe als bij Zenuwstelsen en Zintuigen of Locomotorisch stelsel en huid, waarbij 1 of 2 plenaire lessen worden gegeven en zelfstudie mogelijk is.
  • Fysiologie van het cardiovasculair en respiratoir stelsel: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). De cursus is zeer duidelijk en bevat ook figuren. De slides zijn handig, maar niet noodzakelijk om te leren omdat er geen extra info instaat.
  • Fysiologie van de nieren en de urinewegen: slides (via Minerva). Er staat ook een oude cursus op de drive. Hierbij is het heel belangrijk om naar de les te gaan of de slides aan te vullen, aangezien deze vooral figuren en voorbeelden bevat, en weinig tekst.
  • Themales urgentiegeneeskunde: slides (via Minerva).

Examen

Het examen bestaat uit volgende twee delen:

  1. Meerkeuzedeel met meerkeuzevragen waarop hogere cesuur is toegepast. Volgende delen tellen respectievelijk mee voor: fysiologie hart-long 34/100, fysiologie nier 13/100, anatomie 27/100, themales urgentie 2/100, tutorials 6/100, biochemie 4/100 en histologie 12/100.
  2. Radio-anatomie (2/100): dit deel vindt plaats op dezelfde dag als deel 1. Dit onderdeel kan men zelf oefenen thuis via een proefexamen en het principe is hetzelfde als bij Locomotorisch stelsel en huid in 1e bach en Zenuwstelsel en Zintuigen.

Interessante links

Normal development of the heart

Playlist cardiology

Playlist nephrology 1

Playlist nephrology 2

Playlist biochemistry: haemostasis

Portal hypertension

Countercurrent multiplication in the kidney