Farmacologie

Het blok 'farmacologie' telt mee voor 7 studiepunten en wordt gegeven door Prof. L. Devisscher.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Algemene farmacologie

Dit deel wordt volledig behandeld in de 'ex cathedra'-lessen en gaat over bv. de absorptie en eliminatie van farmaca, de verschillende toedieningsvormen, het berekenen van infuussnelheden, ... Hierin verwerf je kennis en inzicht om de bijzondere farmacologie beter te begrijpen. De hoorcolleges verduidelijken de cursus door zijn uitleg bij vele grafieken. Deze grafieken en extra uitleg zijn niet zeer belangrijk, maar worden door sommige studenten als handig ervaren. De vorige lesgever (Prof. Romain Lefèbvre) dan dit blok plaatste de slides niet online, zodat notities in het blokboek worden genoteerd en dit geen te kennen leerstof was.


Interessante link: Playlist pharmacokinetics

Bijzondere farmacologie

Dit onderdeel heeft verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over één stelsel, bv. gastro-intestinaal stelsel, hormonaal stelsel, cardiovasculair stelsel, ... De farmaca worden gegroepeerd en besproken a.d.h.v . werkingsmechanisme, effect, indicatie en bijwerkingen. Dit deel is grotendeels zelfstudie. In de lessen wordt geen extra informatie gegeven. Het klein beetje extra uitleg kan verduidelijkend zijn, maar is geen grote meerwaarde. Dit deel van de cursus moet vooral vanbuiten geleerd worden.

Lesmateriaal

De cursus is verkrijgbaar via het VGK. In de slides staat grotendeels hetzelfde als in de cursus. Er staan wel extra figuren en grafieken in de slides.

Examen

Het examen bestaat uit 20 open vragen waarvan ongeveer 8 uit de algemene en 12 uit de bijzondere farmacologie. Bij een juist antwoord krijg je 1/1, bij een half juist antwoord 0,5/1, ... Bij een fout antwoord worden er punten (-0,25/1) afgetrokken. Je kan dus best bij elke vraag iets invullen als er een element van je antwoord waarschijnlijk juist is, maar niet als het een pure gok is.