Problemen van hart & bloedvaten

Samen met "Problemen van long, bloedvormende organen en nieren" worden deze lessen gemixt doorheen het 1ste semester. Dit vak is 9 studiepunten zwaar.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive en de examenreconstructie.

Onderdelen

Dit blok bestaat uit hoorcolleges van 3 verschillende delen.

Cardiologie

Cardiologie wordt sinds 2015 gedoceerd door Prof. Dr. De Pauw. Hij zet zijn slides voor de les op Minerva, deze zijn gebaseerd op de Kumar and Clark. Indien je toch een geschreven cursus wilt, kan je je baseren op de cursus van de oude prof, deze komen nog redelijk goed overeen. Maar enkel slides zijn zeker doenbaar.

Vaatheelkunde

Dit deel wordt gedoceerd door Prof. Dr. Vermassen. Hij deelt zijn slides telkens in de les uit en worden nadien beschikbaar gesteld op Minerva. Er zal ook een handboek Vaatheelkunde te koop zijn, maar de slides zijn eigenlijk een perfecte samenvatting, waardoor het handboek overbodig wordt.

Cardiochirurgie

Het deeltje cardiochirurgie wordt gegeven door Prof. Van Nooten. Er is een goede cursus beschikbaar, hij gebruikt (soms Engelse) slides in de les met extra informatie, maar enkel de cursus is te kennen. De belangrijkste les is de laatste, een klinische les over kunstkleppen.


Examen

Cardiologie: 50% (30 MCQ en 3 open vragen)

Vaatheelkunde: 30% (18 MCQ en 2 open vragen)

Cardiochirurgie: 20% (12 MCQ en 1 open vraag)


Opgelet: het examen in 2de zit is mondeling!