Z-lijn

De "Z" staat voor "zelfstandig werk". Het omvat het schrijven van je eerste paper met behulp van een handleiding. Het is om drie redenen belangrijk dat je je paper zelf schrijft: je oefent hiermee voor de latere masterproef, je moet je paper mondeling verdedigen en je paper wordt gescreend op plagiaat. Het lijnvak telt mee voor 3 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche

Verloop

De paper wordt gemaakt door 2 studenten en gaat over een keuzethema binnen Gezondheid en Maatschappij I. De keuze wordt echter beperkt: je wordt namelijk aan het begin van het academiejaar zowel een thema als een onderzoeksvraag toegewezen, deze dien je wel nog in te perken aangezien deze zeer ruim is.


Je zal een inleidingsles krijgen en eveneens een handleiding op Minerva kunnen vinden. Daarin zullen details verschijnen over het aantal woorden, de opbouw en data waar je je zeker moet aan houden. Jouw paper moet geschreven worden op basis van 6 wetenschappelijke artikels. Die artikels kan je halen uit je P-lijn-zoekopdracht of je kan eventueel nog andere, nieuwe artikels zoeken. Begin op tijd met schrijven want de paper moet ingediend worden in de paasvakantie!


Kleine SWOPtip: Schrijf je paper via Word in Athena, want enkel dan kan je gebruik maken van EndNote Citation Manager (daar heeft de UGent immers een licentie voor).

Examen

Jouw geschreven paper zelf telt mee voor 70% en de andere 30% kan je verdienen met jouw mondelinge verdediging in de inhaalweek van het tweede semester. Hiervoor ga je bij de begeleider van jouw thema en krijg je inhoudelijke vragen over jouw paper en bij uitbreiding soms je gebruikte artikels. Tijdens de mondelinge verdediging zal je ook feedback krijgen.

FAQ

Ik moet EndNote gebruiken om te kunnen refereren naar mijn 6 gebruikte artikels, hoe doe ik dit?

Open eerst Firefox of Internet Explorer. Nadien ga je naar Athena, je meldt je aan en nadien installeer je de Citrix Receiver (zie "Client detectie" in de rechter onderhoek).

In Word via Athena zit EndNote geïntegreerd, daar heeft de UGent immers een licentie voor. Meer nog, als je in Athena de applicatie "Internet Explorer" opent, ga je eerst naar de site van het KCGG, nadien kan je dan navigeren naar PubMed, Embase en Google Scholar met volledige toegang (m.a.w. je kan dan de full text's van alle artikels lezen)