Z-lijn (masterproef)

Thesistime.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Verloop

In 3de bachelor koos je je onderwerp voor je thesis.

Grote tip voor de experimentele thesissen: vraag tijdig je ethisch comite aan !!!


Je krijgt doorheen het jaar elke maandagnamiddag vrij om aan je thesis te werken.

In het 1ste semester krijg je 3 weken in oktober - november om aan je thesis te werken. Ook heeft 1ste master vervroegd examens waardoor je na de examens nog 2 weken aan je thesis kan werken.


Op het einde van 1ste master moet je je inleiding en methodologie afgeven en als richtlijn dat je experimenten afgewerkt zijn.