Cel 1

Het blok "De Cel: Fysische en Chemische Grondslagen" omvat drie onderdelen: Algemene Chemie, Organische Chemie en Biomedische Fysica. Dit blok staat op 6 studiepunten en wordt gedoceerd in 2 weken. Velen beschouwen Cel I als een Toelatingsexamen 2.0.

Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeldvragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Algemene Chemie

Voor studenten van een wetenschappelijke richting bevat dit weinig nieuws. Wel zijn er veel medische verwijzingen en voorbeelden die wel eens gevraagd kunnen worden op het examen. De dia's omvatten quasi de inhoud van het tekstboek en is ook leerstof. Dit vak wordt gedoceerd door prof. dr. Klaartje De Buysser.

Er zijn 3 werkcolleges, waarin er klassikaal meerkeuzevragen worden opgelost, net zoals deze op het examen zouden verschijnen. Het is zeker de moeite waard om naar die lessen te gaan, aangezien dan bepaalde oplossingsmethodes voor oefeningen wordt toegelicht!

Biomedische Fysica

In 94 pagina's wordt er een overzicht gegeven van de verschillende fysische toepassingen in de geneeskunde. De oefeningen in de cursus komen vrijwel letterlijk terug op het examen! Dit vak wordt gedoceerd door prof. K. Bacher.

Interessante link: Viscous - Elastic Behavior of Polymers

Organische Chemie

Deze uitgebreide syllabus omvat nomenclatuur in de organische chemie, structuur en inzicht van organische verbindingen, isomerie en organische reactiviteit. Wederom 3 werkcolleges waarin assistenten in kleine groepjes leerstof overlopen en oefeningen maken. Een must! Dit vak wordt gedoceerd door prof. dr. F. Lynen.

Examen

50 meerkeuzevragen met verhoogde cesuur:

 • 13 vragen Algemene Chemie
 • 18 vragen Biomedische Fysica
 • 19 vragen Organische Chemie

Zie VGKDrive voor voorbeeldexamenvragen.

FAQ

 • Zijn de werkcolleges verplicht?
  • Nee, werkcolleges zijn niet verplicht, maar meestal wel handig. Probeer de leerstof tegen werkcollege te hebben bekeken, zodat je zeker vragen kan stellen als je iets niet snapt!
 • Hoort deel 2 van Fysica (partim microscopie) bij dit examen?
 • Nee, dit onderdeel hoort bij Cel II
 • Wat mogen we gebruiken op het examen?
  • Rekenmachine
  • Formularium fysica
  • Tabellenboekje algemene chemie