Problemen van de oudere

Dit vak van 4 studiepunten wordt de laatste 2 weken van 2de semester gegeven.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Onderdelen

Geriatrie bestaat enkel uit hoorcolleges. Er zijn geen echte verschillende onderdelen. De meeste lessen worden door Prof. Petrovic gegeven. Een ander groot deel is medische oncologie, maar dit is wel veel herhaling. De cursus bestaat enkel uit slides. Op het examen zijn vooral dementie en decubitus belangrijk.


Examen

40 MCQ