Gastro-intestinaal en endocrien stelsel

Dit blok heet voluit "Gastro-intestinaal en endocrien stelsel, stofwisseling" en telt mee voor 10 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Dit blok wordt verdeeld in vele delen, gegeven door verschillende professoren.

Enerzijds zijn er de hoorcolleges:

 • Anatomie en embryologie - Prof. Wouter Willaert
 • Radio-anatomie - Prof. Koenraad Verstraete
 • Histologie - Prof. Anne Hoorens
 • Biochemie - Prof. Jan Gettemans
 • Fysiologie endocrien stelsel - Prof. Luc Leybaert
 • Fysiologie gastro-intestinaal stelsel - Prof. Lindsey Devisscher
 • Voedingsleer - Prof. Stefaan De Henauw

Anderzijds zijn er tutorials en dissecties. In totaal zijn er 10 dissecties waarin je zowel zelf disseceert als assisteert. In deze 10 sessies komen hoofd en hals, abdomen en thorax aan bod.

Volgens de meeste studenten is het aangeraden om naar de hoorcolleges radio-anatomie en fysiologie van het endocrinologisch stelsel te gaan.

Lesmateriaal

 • Anatomie en embryologie: cursus (via Acco) + figurenboek (uit Acco) + slides (via Minerva). Het figurenboek zijn lege, niet-ingevulde figuren. De slides bestaan grotendeels uit de aangevulde figuren van het figurenboek.
 • Biochemie: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). De meeste informatie staat in de cursus. De slides bevatten extra info en verduidelijkende processen.
 • Histologie: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). Alle informatie staat in de cursus, maar het is misschien handig de figuren in je slides te bekijken, alsook de preparaten in Olyvia.
 • Radio-anatomie: afbeeldingen (via VGK of Minerva) + filmpjes (via Minerva).
 • Fysiologie van het gastro-intestinaal stelsel: cursus in blokboek (via VGK) + slides (via Minerva). De cursus is zeer duidelijk en bevat ook figuren. De slides zijn handig, maar niet noodzakelijk om te leren omdat er geen extra info instaat. Je kan hierover meer lezen in Ganong, maar dit is geen leerstof.
 • Fysiologie van het endocrinologisch stelsel: cursus (via VGK) + slides (via Minerva). Je kan ze best beide leren aangezien er extra informatie op de slides staat. De verwijzingen naar de Ganong kunnen handig zijn, maar zijn niet noddzakelijk.
 • Voeding: cursus (via VGK) + slides (via Minerva). Er staat een beetje extra info in de slides, maar die is niet zeer belangrijk.

Examen

Het examen bestaat uit volgende drie delen:

 1. Meerkeuzedeel met meerkeuzevragen waarop hogere cesuur is toegepast. Volgende delen tellen respectievelijk mee voor: ...
 2. Radio-anatomie (3/100): dit deel vindt plaats in de namiddag op dezelfde dag als deel 1. Dit onderdeel kan men zelf oefenen thuis via een proefexamen en het principe is hetzelfde als bij Locomotorisch stelsel en huid in 1e bach, Zenuwstelsel en Zintuigen, ...
 3. Dissecties (10/100): dit deel vindt ook plaats in de namiddag. Je wordt gevraagd 15 structuren te benoemen met de correcte Latijnse benaming. Let op: er worden veel structuren gevraagd van vorige blokken.

Varia

Playlist Endocrinology