Portfolio

Tijdens de stages zal je een portfolio van casussen opmaken, dit portfolio zal nadien bekeken en bevraagd worden als een onderdeel van het GKE. Per basisstage en keuzestage wordt minstens één casus gemaakt, voor interne geneeskunde maak je één casus per 4 weken en één groepscasus via het forum op Minerva. In totaal maak je dus minstens 17 casussen.

Je zal tijdens het jaar ook enkele terugkomdagen hebben waar je moet reflecteren over een casus (sommige zijn vastgelegd binnen een domein, vb pediatrie, andere zijn vrij te kiezen). Voor deze reflectie zal je een casus uitwerken met op het einde een 'klinische reflectie' waarin je een bepaalde vraag of een bepaalde bedenking wat verder zal bespreken en uitwerken. Deze reflectie hoeft niet ingewikkeld en lang te zijn, het gaat erom dat je kritisch nadenkt over een bepaald deelaspect van deze casus. Dit mag gaan over iets klinisch (iets dat je je afvroeg of opmerkte tijdens de anamnese, het klinisch onderzoek, tijdens de diagnostiek, iets rond het behandelplan of de prognose), een ethische kwestie, een maatschappelijke kwestie, etc. 'Waarom werd *dit* bij deze patiënt gedaan?' 'Waarom is *dit* gebeurd?' 'Welke meerwaarde heeft deze therapeutische interventie?' 'Welke mogelijkheden qua omkadering bestaan er nu eigenlijk?'