Locomotorisch Stelsel en Huid

Het blok 'Locomotorisch Stelsel en Huid' omvat 6 onderdelen: Histologie, Biomechanica, Anatomie, Embryologie, Osteologie en Radioanatomie,

Dit blok telt mee voor 11 studiepunten en valt dus niet te onderschatten!

Dit vak wordt gegeven in 6 weken.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Histologie

Dit blok is een basis van de algemene weefselleer en bouwt verder op cytologie van het eerste semester (Cel II). Onderverdeeld in histologie van spieren, pezen, bindweefsel, kraakbeen, bot en huid. Wederom krijg je een diapresentatie met veel foto's. Aangezien op het examen foto's worden gegeven, is het wel nuttig naar deze lessen te komen. Gedoceerd door Prof. Dr. David Creytens.

Interessante link: Steps of ossification


Biomechanica

Biomechanica gaat over de fysische basis van beweging. Dit wordt gedoceerd door prof. Klaus Bacher.

In de lessen worden enkele oefeningen uitgewerkt en het is aangeraden naar de lessen te gaan.

Interessante link: De heup (het teken van Trendelenburg)


Anatomie

Dit onderdeel bestaat uit 2 delen, beide boeken zijn zeer duidelijk.

  • Deel I wordt gegeven door Prof. Ingrid Kerckaert en gaat over de algemene anatomie van de mens
  • Deel II wordt gegeven door Prof. Katharina D'Herde en gaat over de wervelzuil en de rugspieren.

Interessante link: Plexus brachialis


Embryologie

Van eicel tot primitieve lichaamsvorm en embryologische ontwikkeling van het locomotorisch systeem. De leerstof van dit onderdeel is ondergebracht in het boekje van de rugspieren en de anatomie van de wervelzuil. Het aantal pagina's is vrij beperkt, maar onderschat de leerstof zeker niet (het lettertype is nogal klein). Dit wordt gedoceerd door Prof. Dr. Katharina D'Herde.

Interessante links:

Development of the muscular system

Gastrulation

General Embryology - Detailed Animation On Gastrulation

General Embryology - Detailed Animation On Embryonic Folding

Somite patterns


Osteologie

Hiervan heb je examen in februari, na de intersemesteriële vakantie.

Osteologie betreft de leer van de botten in ons lichaam. Dit wordt aangeleerd aan de hand van begeleide zelfstudie. In de dissectiezaal worden een reeks van botten aangeboden en deze kan je dan gaan bestuderen. Het is de bedoeling dat je zelf bepaalt met welke delen je begint en hoe je het gaat aanpakken. Er zullen wel assistenten zijn om vragen aan te stellen, maar je moet jezelf voorbereiden op de practica. Je kan bijvoorbeeld beginnen met de ledematen, dan het hoofd en dan de wervelkolom en borstkas. Je leert dan op voorhand het deel dat je gaat bekijken en in het practicum kan je dan alles overlopen wat je geleerd hebt en waar nodig vragen stellen aan medestudenten of assistenten.

Kleine SWOPtip: begin of eindig niet met de schedel omdat het heel veel en moeilijk is. Als je ermee begint kan je ontmoedigd raken en als je ermee eindigt geraak je misschien niet klaar.

Radioanatomie

Relatie leggen tussen radio-anatomisch beeld en de anatomische structuren. Dit wordt gegeven in 2 lessen door Prof. Koenraad Verstraete.

Prosecties

Om de menselijke anatomie beter te begrijpen en onthouden worden er elk jaar prosecties georganiseerd. Hierbij worden menselijke preparaten in de PAD (in het UZ) klaargelegd en mag je zelfstandig de anatomie overlopen. Om niet volledig in het duister te tasten kan je best proberen je anatomie via je handboeken bij te houden, maar er is ook een handleiding te vinden in Deel II (het dunne boekje van Prof. Katharina D'Herde). In het PAD zullen er ook enkele assistenten aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Examen

In februari, na de intersemesteriële vakantie, wordt het examen van osteologie georganiseerd. Dit is een mondeling examen dat plaats vindt in het PAD (UZGent) waar je gevraagd wordt om een aantal structuren aan te duiden en te benoemen en om een bot te oriënteren (lateraal-mediaal, anterieur-posterieur,...).

Het examen in juni bestaat uit 1 open vraag en de rest meerkeuze met verhoogde cesuur, op een totaal van 100 punten:

  • 40 punten anatomie (waarvan 28 van Prof. Kerckaert en 12 van prof. D'Herde)
  • 5 punten voor de open vraag van Prof. Kerckaert
  • 15 punten voor het prosectie-praktijkexamen
  • 10 punten radioanatomie
  • 10 punten biomechanica
  • 10 punten histologie
  • 10 punten tutorial

Opmerking: een aantal vragen van de MCQ zijn disciplineoverschrijdend en kunnen over meerdere onderdelen gaan binnen het blok.


Handige links

https://zygotebody.com: virtueel lichaam perfect voor anatomie en osteologie.

FAQ

Ik wil graag in de examenperiode nog eens oefenen op preparaten, kan dit?

Ja dit kan, hiervoor spreek je de SWOPjaarverantwoordelijke aan, zodat een herhalingsmoment kan worden geregeld in de examenperiode.


Hoe zit dat nu met de tutorial?

De tutorial van Loco staat op punten. Je komt twee keer met je groep samen. In tutorial A zal je de casus die op Minerva werd gepost bespreken en samen met de arts een aantal vragen bedenken om het probleem te kunnen oplossen. In tutorial B stelt elke persoon in het groepje zijn antwoord op de toegewezen vraag voor aan de rest.

Het is handig om met alle leden van je groepje een Google Doc aan te maken en alle antwoorden te bundelen, op die manier weet je beter wat je kan leren voor het examen.