BA2

Verloop

Semester 1

 • Blokken
  1. Zenuwstelsel en zintuigen
  2. Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen
 • Lijnen
  • P-lijn: medische statistiek
  • V-lijn: klinische en communicatieve vaardigheden II: communicatie, neurologisch onderzoek, injecties, glycemiebepaling, pneumologisch onderzoek (longauscultatie), cardiovasculair onderzoek (auscultatie, RR-meting, perifere pulsaties) en manutentie
  • E-lijn: contextgeneeskunde, studium generale en mentorsessies
  • Z-lijn: persoonlijk werk: biomedisch onderwerp

Semester 2

 • Blokken
  1. Gastro-intestinaal en endocrien stelsel, stofwisseling
  2. Farmacologie
  3. Gezondheid en maatschappij II
 • Lijnen
  • P-lijn: medische statistiek
  • V-lijn: klinische en communicatieve vaardigheden II: communicatie, venepunctie, hematologisch onderzoek, gastro-intestinaal onderzoek, locomotorisch onderzoek, evt. boosters
  • E-lijn: verpleeghulpstage, contextgeneeskunde, studium generale en mentorsessies
  • Z-lijn: persoonlijk werk: biomedisch onderwerp