Cel II

Het blok "De Cel: Structuur en Functies" omvat 4 onderdelen: Celbiologie/Cytologie, Inleiding tot de Celfysiologie, Biochemie en een 20-tal pagina's Microscopie (wat wellicht bij het onderdeel Medische Fysica werd meegeleverd). Cel II staat op 7 studiepunten en wordt gedoceerd in 3 weken. In totaal bedraagt dit blok zo'n 400 pagina's theorie.

Er wordt voortgebouwd op Cel I en vaak verwezen naar het Engelstalige handboek "Molecular Cell Biology" van H. Lodish. Vaak wordt de afkorting "MCB" gebruikt (niet te verwarren met "MoBi", het blok "Moleculaire Biologie" in het tweede semester). Het examen is dan ook een open boekexamen waarbij de MCB mag geraadpleegd worden. Deze mag door de student enkel van post-its voorzien worden. Op de post-its mogen kernwoorden worden neergeschreven. Een eigen inhoudstafel en extra neergeschreven informatie is echter NIET toegestaan.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeldvragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Cytologie

Het onderdeel Cytologie wordt gegeven door prof. Dr. Van Hengel. De cursus bestaat uit 131 pagina's slides met uitleg. Het is een must om naar de lessen te komen, omdat de prof. redelijk veel extra duiding geeft bij de illustraties.

Er is een werkboek met 100 voorbeeldvragen die klassikaal verbeterd worden. Daarnaast komt er in het jaar ook nog een verplicht PC-practicum waarbij je het aantal verschillende bloedcellen in een bloeduitstrijkje moet turven.

Celfysiologie

Het onderdeel Celfysiologie wordt gegeven door prof. Leybaert. Hij verzorgt zijn eigen syllabus van 111 pagina's die je zal moeten afhalen ergens in het UZ. Er zijn ook slides te vinden op Minerva, maar de volgorde komt jammer genoeg niet overeen met het boek. De dia's hebben de volgorde van de lessen, maar niet die van de cursus, dus wees voorbereid! Het tekstboek op zich is zeer duidelijk. De vragen op het examen zijn redelijk gedetailleerd en het is dus geen overbodige luxe om eventuele tekst op afbeeldingen goed te hebben bekeken.

Biochemie

Het onderdeel Biochemie wordt gegeven door prof. Gettemans. De cursus bedraagt 146 pagina's. In de les maakt hij gebruik van dia's die op Minerva zullen staan. Het boek is duidelijk en is bevat alle te kennen leerstof.

Microscopie

Het kleinere onderdeel microscopie wordt gegeven door prof. Bacher. De cursus bedraagt 20 pagina's.

Examen

Een openboekexamen van 60 meerkeuzevragen met hogere cesuur. Breng uw eigen MCB mee, deze mag immers gebruikt worden.

Varia

Interessante link: Inner life of a cell

FAQ

  • Wat mogen we allemaal gebruiken als aanduiding in de MCB?

Er mag geen gebruik gemaakt worden van post-its, aangezien de professoren niet kunnen nagaan wat hier opgeschreven staat!