Zenuwstelsel en zintuigen

Zenuwstelsel en zintuigen, meestal afgekort als ZeZi, is het eerste blok van de tweede bachelor en telt mee voor 11 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Dit blok wordt verdeeld in vele delen, gegeven door verschillende professoren. Enerzijds zijn er de hoorcolleges (anatomie en embryologie door Prof. Dr. K. D’Herde, biochemie door Prof. Dr. J. Gettemans, histologie door Prof. Dr. J. Van Dorpe, radio-anatomie door Prof. Dr. K. Deblaere, fysiologie door Prof. Dr. L. Leybaert en de themalessen door Prof. Dr. P. Boon, Prof. Dr. E. De Leenheer, Prof. Dr. P. Santens, Prof. Dr. K. Audenaert en Prof. Dr. K. Paemeleire). Anderzijds zijn er hersendissecties en tutorials in kleinere groepjes.

Examen

Het examen bestaat uit vier delen:

1. Hersendissectie: dit examen vindt als enige onderdeel plaats begin november en wordt gequoteerd op 15. Er zitten prikkertjes in 13 structuren in de preparaten van menselijke hersenen en de student heeft één minuut per structuur de tijd om de correcte naam te noteren op zijn/haar blad. Na deze minuut schuift de student door naar de volgende tafel (zelfde principe als bij Locomotorisch stelsel en huid in 1e bach). Men dient dus 13 structuren te benoemen en 2 structuren aan te duiden bij een assistent.

2. Radio-anatomie: dit deel vindt plaats in de namiddag op dezelfde dag als deel 3 en 4. Dit onderdeel kan men zelf oefenen thuis via een proefexamen en het principe is hetzelfde als bij Locomotorisch stelsel en huid in 1e bach.

3. Deel fysiologie, anatomie, histologie, biochemie, themalessen en tutorials: dit deel bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarop standaardsetting (m.a.w. verhoogde cesuur) wordt toegepast.

4. Deel fysiologie en anatomie: deze open vragen gaan over platen of figuren met tekstposities die dienen gecomplementeerd te worden (twee over fysiologische functionele verbanden en twee over anatomische structuren).

Varia

Playlist Neurology

http://www.neuroanatomy.wisc.edu/

http://pathology.mc.duke.edu/neuropath/nawr/nawr_index.html

Dissectie neuro

Playlist spinal pathways