Gezondheid & Maatschappij I

Het blok "Gezondheid en Maatschappij I" duurt 3 weken en telt mee voor 6 studiepunten.

Het is een blok dat door heel veel verschillende lesgevers wordt gegeven en uit veel delen bestaat.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

De mens als individu: inleiding tot medische psychologie

Dit eerste onderdeel wordt gegeven door prof. M. Vervaet. De te kennen leerstof omvat de dia's uit de lessen, tenzij anders vermeld. De dia's zullen ook op Minerva staan. Er wordt ook een oefeningensessie georganiseerd waarin principes, aangehaald in de les, meer worden toegelicht en worden geïllustreerd in de praktijk.

De mens binnen zijn ruimere maatschappelijke context

Gezondheidssociologie

Binnen dit onderdeel geven verschillende lesgevers een deel. Zowel prof. Devisch als prof. Willems komen lesgeven over verschillende aspecten van de sociologie. Bij dit deel hoort ook een bundel met aanvullende teksten. Die bundel mag gebruikt worden op het examen, indien NIETS geschreven werd in de bundel.

Gezondheidsbevordering

Enkele lessen binnen dit blok gaan over gezondheidsbevordering. De lesgever van dit deel is prof. Deforche. De leerstof omvat het blokboek, de diapresentatie en delen uit het boek Psychology And Sociology Applied To Medicine.

Milieugezondheidskunde

Deze lessen worden gegeven door prof. Avonts. Voor dit onderdeel moet een geluidstaak/practicum gemaakt worden waarover meer informatie op Minerva zal verschijnen. Deze taak moet uiteindelijk via Minerva worden ingediend. De leerstof omvat de dia's uit de les + de dia's van het responscollege waarin de resultaten van de geluidstaak theoretisch worden toegelicht.

De mens binnen een multiculturele context

Panelgesprek: gezondheid in de derde wereld

Binnen dit onderdeel wordt er een panelgesprek georganiseerd. Hierover bestaat niet echt een cursus, maar normaal komen de gebruikte presentaties op Minerva en kan je het op die manier nog eens overlopen.

Medische antropologie

Dit wordt door de meeste studenten als een van de moeilijkste stukken binnen het blok beschouwd. De lessen kunnen soms een beetje verwarrend zijn, maar de cursus is redelijk duidelijk. Als je jouw notities, de dia's en het blokboek naast elkaar legt, moet het zeker lukken.

Opdrachten

Ook voor dit onderdeel moeten er enkele opdrachten gemaakt worden. Deze worden uitgelegd in de les en op Minerva.

Tutorial

Binnen dit blok wordt er 1 tutorial georganiseerd die handelt over de sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) binnen onze maatschappij. De tutorial is verplicht en wordt in twee delen opgesplitst, tutorial A en tutorial B. In het eerste deel wordt er gebruik gemaakt van een bordspel. In het tweede deel moet je zelf aan de slag, de opdracht krijg je aan het einde van tutorial A.

Aangezien de tutorial meetelt voor het eindresultaat van dit blok, moet elke afwezigheid voor elk deel van de tutorial worden gemeld aan de curriculummanager en de verantwoordelijke lesgever van dit blok. Er zal dan een vervangtaak moeten worden gemaakt.

Examen

Het examen van Gezondheid en Maatschappij wordt opgesplitst in 2 delen: eerst zonder de aanvullende teksten en daarna met teksten. Het examen bestaat hoofdzakelijk uit meerkeuzevragen. Enkel voor psychologie worden er open vragen gebruikt.

FAQ