Problemen van bewegingsstelsel

Dit klinisch blok bevat alle pathologie over het bewegingsstelsel: botten, spieren en gewrichten. Dit gaat door als 2de vak in het 2de semester en bestaat uit 9 studiepunten.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Bekijk ook zeker de examenreconstructie.


Onderdelen

Dit blok bestaat uit 3 evenwaardige delen: Orthopedie, Reumatologie en fysiotherapie.

Orthopedie en Traumatologie

Het grootste deel van de lessen wordt door Prof. Victor gegeven. Hij gebruikt enkel slides, gebaseerd op een handboek dat hij zelf heeft geschreven: Handboek Orthopedie. Maar de slides zijn zeker genoeg. Prof. Victor geeft heel enthousiast les en toont ook amusante filmpjes tijdens de les. Probeer toch wat te noteren, want op de slides staat niet zoveel informatie.

Probeer zeker naar de lessen van Prof. Boffyn te gaan van de rug, aangezien zijn slides bijna enkel uit prentjes bestaan.

Fysische Geneeskunde

De lessen zijn verdeeld over verschillende proffen die elk een aantal hoorcolleges over een bepaald lichaamsdeel geven. Er zijn slides en een geschreven cursus beschikbaar die bijna perfect op elkaar afgestemd zijn. Je kan dus kiezen of je uit de slides of uit het blokboek leert. Deze lessen worden eerder als saai ervaren in tegenstelling tot de lessen orthopedie en geven niet echt extra informatie bij de cursus.


Reumatologie

Reumatologie heeft een verouderde geschreven cursus en meer up to date slides, die niet helemaal overeenkomen. Niet alle lessen worden gegeven, waardoor je bepaalde delen in zelfstudie moet doen, maar deze zijn wel minder belangrijk op het examen. Sommige lessen zijn boeiend te volgen, zoals de lessen van Prof. Vandenbossche, maar andere proffen geven minder interactief les. Naast de hoorcolleges zal je voor reumatologie ook praktijk van "Patient Partners" krijgen: hierbij krijg je de kans om het verhaal van 2 verschillende patienten te krijgen en ook klinisch onderzoek uit te voeren in kleine groepjes. Deze practica zijn verplicht.


Examen

80 MCQ

- 29 orthopedie

- 27 fysiotherapie

- 24 reumatologie


2 open vragen reumatologie


Opgelet: 2de zit is een mondeling examen!