E-lijn

E-lijn is dit jaar een combinatie van studium generale, exploratie van de jeugdgezondheidszorg en professioneel gedrag. Tot academiejaar 2017-2018 behoorde exploratie van het gezin ook nog tot dit blok.

Dit blok is 4 studiepunten.

De verantwoordelijke lesgever voor dit blok is prof. Piet Hoebeke.


Meer info is steeds terug te vinden op de ECTS-fiches.

Onderdelen

Chronologisch verloop van de verschillende lessen, proffen en eventuele practica/tutorials…

Studium generale

Specifieke info over onderdeel

Exploratie van de jeugdgezondheidszorg

Specifieke info over onderdeel

Professioneel gedrag


Examen

verloop en puntenverdeling van examen(s)