Coassistentschap of Verdiepende oriëntatiestage

Het coassistentschap of de 'Verdiepende Oriëntatiestage' wordt omschreven als '16 weken klinische stage in disciplines naar keuze, met als doel zich te oriënteren naar de keuze van vervolgopleiding'. Anders gezegd is dit dus het coassistentschap en dus stage op de diensten waarvoor je je kandidaat gesteld hebt. Aansluitend neem je deel aan de selectieprocedure.

Meer informatie rond de kandidatuurstelling vind je onder het gelijknamig tabblad.

Het coassistentschap start begin februari en eindigt eind mei.

 • Ziekenhuistraject: 2 coassistentschappen specialistische geneeskunde van elk 8 weken.
 • Gemengd traject: je loopt 1 coassistentschap huisartsgeneeskunde en 1 coassistentschap specialistische geneeskunde. De volgorde wordt random toegekend. Het is dus niet meer zo dat de eerste periode sowieso huisartsgeneeskunde is. Het coassistentschap huisartsgeneeskunde bestaat uit 2 weken les en 6 weken stage.
 • Huisartstraject: de eerste periode van 8 weken bestaat uit 2 weken les en 6 weken stage. In de tweede periode wordt een programma voorzien met verschillende types stage, interactieve lessen en zelfstudie-opdrachten.
  • Bekwaamheidsproef: eind juni wordt er een proef voorzien die alle kandidaat-huisartsen dienen af te leggen. Meer info zullen jullie tijdig terug vinden op de cursussite op Minerva.

Instromen naar huisartsgeneeskunde vanuit het ziekenhuistraject

Het is mogelijk om in te stromen naar de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde indien de student zich tijdig inschrijft voor de bekwaamheidsproef, hiervoor slaagt én de verplichte 6 weken huisartsstage met succes gevolgd heeft in de zomer 2018.

Wijzigen van een kandidatuur of traject

Studenten kunnen hun stageplanning enkel laten aanpassen in geval van een gemotiveerde aanvraag die binnen een redelijke termijn wordt ingediend en die kaderen rond een gewijzigde kandidatuurstelling. De stageplanning kan niet aangepast wordt indien de wijziging geen invloed heeft op de kandidatuurstelling.

Concrete mogelijkheden vinden jullie terug in de brochure op Minerva.

Tips & tricks voor de aanvaarding:

 • Blijf jezelf :) Het heeft geen zin je beter voor te stellen dan je bent, uiteindelijk zal je ergens in die 2 maand wel door de mand vallen.
 • Probeer te tonen dat je in groep kan samenwerken (met je concurrentie).
 • Toon respect voor alle medewerkers op een dienst, zowel verpleging als onderhoud als logistieke dienst. Het is geen fabeltje dat je leven anders minder aangenaam kan worden ;)
 • Toon interesse en stel vragen. Dit impliceert niet dat je iets niet weet, dit toont eerder dat je geïnteresseerd bent en mee nadenkt.
 • Vraag actief na of men je bepaalde vaardigheden wil voortonen/uitleggen om nadien zelf te proberen.
 • Ontspan buiten de werkuren. Blaas stoom af.