V-lijn

Dit is de lijn waarin klinische vaardigheden centraal staan. Er kunnen 4 studiepunten mee verdiend worden.

Ook in deze lijn zijn er heel veel verschillende onderdelen. Hieronder vind je een klein overzichtje.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Onderdelen

EHBO

In het eerste semester krijg je de theoretische lessen van prof. Herregods. In het tweede semester krijg je dan te maken met de praktijklessen onder begeleiding van een assistent. Het groene en oranje boekje van Prof. Herregods beslaat de te kennen leerstof.

Handige video's: https://www.youtube.com/watch?v=x5Gj6Ew4JGY ofwel https://vimeo.com/38681765


Communicatie

Dit onderdeel loopt doorheen het jaar en krijg je in de vorm van lessen in kleine groepjes waarin theorie en praktijk worden afgewisseld. In de laatste les komt er een simulatiepatiënt. Dit is een goede oefening voor het examen. Het is dan de bedoeling het verhaal van de patiënt zo goed mogelijk te exploreren, te vragen naar emoties en in een samenvatting blijk te geven dat je de patiënt hebt begrepen. Hoewel het verleidelijk lijkt, is het niet de bedoeling een oplossing of advies te geven, dit volgt in latere jaren.

Er bestaat niet echt een handboek, maar het gebruikte lesmateriaal komt telkens op Minerva.


Acute wondzorg en handhygiëne

Deze vaardigheid wordt in één interactieve les aangeleerd. Zowel verbanden leggen als omgang met wonden moeten voor dit deel gekend zijn. Er wordt in het eerste semester een inleidingsles en een praktijkles gegeven omtrent dit onderwerp. In de praktijklessen EHBO in het tweede semester wordt nogmaals geoefend om verbanden aan te leggen.

De diapresentatie en een handleiding kan je terugvinden op de site van het skillslab.


Oppervlakte-anatomie

De anatomische structuren aangeleerd in de theoretische lessen binnen het blok locomotorisch stelsel en huid kunnen aanduiden op je medestudenten. Dit wordt aangeleerd aan de hand van praktijklessen onder begeleiding van een assistent in kleinere groepen.


Locomotorisch onderzoek

Deze lessenreeks wordt net als oppervlakte-anatomie in het tweede semester gegeven. Er wordt ook weer in kleine groepjes gewerkt waarbij er testjes worden aangeleerd. De handleiding is te vinden op de site van het skillslab. Let tijdens deze lessen goed op de handelingen van de arts, want er is jammer genoeg maar weinig kans tot oefening.

SWOPtip: draag je leukste ondergoed, want het is de bedoeling in ondergoed op elkaar te oefenen.


Skillslabsite

Op deze site staat heel veel interessante informatie en kan als cursus en handleiding voor V-lijn worden beschouwd. Communicatie wordt niet behandeld op deze site.

Examen

Het examen van V-lijn bestaat uit verschillende delen:

  1. Stationsproeven: deze proeven zijn de eerste keer een beetje een raadsel, maar we zullen hier kort proberen omschrijven wat ze inhouden. In het eerste jaar leg je stationsproeven af voor locomotorisch onderzoek, oppervlakte-anatomie, acute wondzorg en handhygiëne. Per onderdeel is er een station, behalve voor handhygiëne omdat dit een standaardprocedure is die je telkens bij het binnen- en buitengaan moet uitvoeren! Bij het fluitsignaal ga je een kamer naar binnen en bij het belsignaal moet je het station verlaten en zo ga je naar het volgende station. Je weet op voorhand niet welke proef achter welke deur zit. In een station ben je maximaal 5 minuten binnen en voer je uit van de lesgever van je vraagt. Dit kan het verzorgen van een fictieve wonde zijn, anatomische structuren aanduiden of locootorische testen uitvoeren.
  2. SWOPtip: probeer rustig te blijven, want er worden heel veel dingen vergeten door de stress en dat is jammer + leer de stapjes/opsommingen van de handelingen in handleiding goed, dan weet je meteen wat de lesgever van je verwacht.
  3. EHBO: hiervoor krijg je zowel een theoretisch als praktisch examen voorgeschoteld.
  4. Communicatie: ook hier krijg je zowel een schriftelijk (lijkt wat op het onderdeel communicatie van het toelatingsexamen) als een mondeling examen met een simulatiepatiënt.

FAQ