GKE

"There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work & learning from failure.”

Het Geïntegreerd Klinisch Eindexamen aan het einde van onze opleiding is er om na te gaan of we voldoen aan de eindcompetenties om een volwaardige basisarts te worden.

Op Minerva vind je normaal een uitgebreide handleiding terug in verband met de organisatie en inhoud van het examen.

Het examen loopt over meerdere weken met meerdere examendagen:

- Stationsproeven (6 stations met een opdracht/casus van 10 minuten)

- Klinische consultvoering + OSCE/farmacologie + communicatie

- Long case + casusvoorstelling uit het portfolio

- Kennistest via MCQ op de computer


Tips & tricks voor het GKE

  • Blijven ademen, je bent al zo ver geraakt. Het GKE dient om je competenties te testen, niet om je tegen te houden.
  • Zoek hiaten in je kennis en vaardigheden (vb. per stage) en spijker deze bij.
  • Vraag hulp aan ouderejaars als je de weg kwijt bent.
  • Laat je niet opjutten door medestudenten.