SWOP Infobundel

Hier kan je de info vinden over SWOP: het bestuur, de jaarvertegenwoordigers, verschillende raden en commissies, de opleidingsonderdelen, ...

SWOP-infobundel 16-17.docx