Coassistentschap

Hoe verloopt deze periode voor alle trajecten?

Het gemengde traject en de kandidaat-huisartsen starten rond 31 juli/1 augustus met een ziekenhuisstage (vaak nog een huisartsverplichte stage, doch kan dit ook een huisartsrelevante stage zijn) van 4 weken. In september hebben zij 1 week introductie van het huisartsentraject en 3 weken huisartsenstage. In oktober-november lopen de studenten van het gemengde traject hun coassistentschap, terwijl de kandidaat-huisartsen nog enkele huisartsrelevante ziekenhuisstages afwerken.

Tijdens deze periode zullen de kandidaat-huisartsen al enkele opdrachten krijgen die ze over het verloop van 4e master moeten maken, vb. het volgen van chronische patiënten, LOK's, het opstellen van een PICO en voorbereiding op wetenschappelijk onderzoek, ... De studenten van het gemengd traject zullen bepaalde van deze opdrachten ook moeten maken/starten.

Het ziekenhuistraject start (afhankelijk van wanneer je 3 weken vakantie vallen) meestal vroeger. De eerste periode van het coassistentschap duurt dan ook 11-12 weken omdat iedereen op een ander moment nog 3 weken vakantie krijgt (af te spreken met de dienst en onderling). De tweede periode in oktober en november duurt 8 weken en valt samen met het gemengde traject. Je coassistentschap gaat grotendeels op het UZ Gent door. Afhankelijk van de bezetting van de dienst wordt je enkele weken naar een meer perifeer ziekenhuis gestuurd (waar je uiteraard ook beoordeeld wordt!!).

Als je enkel kandideert voor interne geneeskunde (= dubbele kandidatuur op interne) zal je één periode coassistentschap doen op het UZ en 1 periode coassistentschap in een perifeer ziekenhuis (daar sta je niet op één specifieke subdiscipline maar zal je naargelang de mogelijkheden roteren op de verschillende subdiensten).

Iedereen zal tijdens zijn/haar coassistentschap uitgenodigd worden op gesprek bij de staf/een jury om je kandidatuur te bespreken. Afhankelijk van je gekozen discipline(s) zal je eventueel een presentatie moeten uitwerken of een technische proef moeten afleggen.

Het bekendmaken van de gekozen coassistenten. Er is officieel maar één bekendmaking: dat is de lijst die door MSG zelf begin december op Minerva geplaatst wordt. De meeste disciplines gaan echter al vroeger (onofficieel) hun selectie bekendmaken en dit doen ze op een zelf gekozen moment. Sommige disciplines (zoals heelkunde) kiezen ervoor om de kandidaten al (ongeveer) halverwege het 2e coassistentschap bekend te maken gezien zij zich grotendeels baseren op de technische proef. Andere disciplines wachten tot op het einde om dit bekend te maken. De definitieve lijst komt dus pas vrij laat op Minerva, begin/midden december (dan moet iedereen beslissen in welk traject hij/zij wenst af te studeren). Er is in principe nog een 2e ronde, wat impliceert dat als er nog iemand uit de 1e ronde wegvalt, dat de 1e reserve dan alsnog een plaats kan aangeboden krijgt.

Wat doe je als je niet aanvaard bent in Gent? (Zowel voor mensen die voor geen van beide aanvaard zijn of slechts één keuze hadden)

 • Je blijft in of gaat naar het ziekenhuistraject en kandideert aan een andere universiteit en/of wacht de 2e ronde af in Gent.
 • Je schakelt over naar het huisartsentraject en zal (waarschijnlijk) enkele stages/opdrachten moeten inhalen.
   • !! Het is mogelijk - als je bij de eerste reserves bent - om nog opgepikt te worden in de 2e ronde in Gent, af te studeren als kandidaat-huisarts en toch te starten als assistent in de zomer.

Wat doe je als je nog kandidaat bent aan een andere universiteit?

 • Je bent aanvaard in Gent voor je (eerste) keuze: Je aanvaardt je plaats in Gent en trekt je kandidatuur in bij je andere universiteit in, tenzij je echt overweegt om over te stappen naar een andere universiteit.
 • Je bent aanvaard in Gent, maar niet voor je eerste keuze: je aanvaardt je plaats in Gent van de 1e ronde en kandideert ondertussen mee in de 1e of 2e ronde aan je andere universiteit naar keuze. Wanneer je hiervan de uitslag weet, kan je je plaats in Gent nog afstaan. Je plaats in Gent zal dan naar de 1e reserve gaan van de 2e ronde.
 • Je bent niet aanvaard in Gent en zit in het gemengd traject:
  • Je schakelt over naar het ziekenhuistraject en kandideert verder aan een andere universiteit.
  • Je schakelt over naar huisartsentraject maar behoudt ook je (lopende) kandidatuur aan een andere universiteit: het is, zoals hoger reeds vermeld, mogelijk om af te studeren in het huisartsentraject, alsnog aanvaard te worden (in Gent in de 2e ronde of aan een universiteit) en in de zomer te starten als ASO. Bemerk wel dat deze optie minder interessant is als je nog een extra kandidatuur wil indienen, je kan immers geen stage meer lopen.

Tips & tricks voor de aanvaarding:

 • Blijf jezelf :) Het heeft geen zin je beter voor te stellen dan je bent, uiteindelijk zal je ergens in die 2 maand wel door de mand vallen.
 • Probeer te tonen dat je in groep kan samenwerken (met je concurrentie).
 • Toon respect voor alle medewerkers op een dienst, zowel verpleging als onderhoud als logistieke dienst. Het is geen fabeltje dat je leven anders minder aangenaam kan worden ;)
 • Toon interesse en stel vragen. Dit impliceert niet dat je iets niet weet, dit toont eerder dat je geïnteresseerd bent en mee nadenkt.
 • Vraag actief na of men je bepaalde vaardigheden wil voortonen/uitleggen om nadien zelf te proberen.
 • Ontspan buiten de werkuren. Blaas stoom af.