4.2 Flom

Det er ikke angitt noe potensielt utbyggingsareal i registrerte flomsoner. Overvannhåndtering må avklares i planarbeidet.

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Flom som følger av ekstremvær skal forebygges.
  • Det er et mål at myndighetskrav avklares tidlig.

På Kalvskinnet er det ikke registrert spesielle forhold knyttet til flomfare.

Kartet viser potensielle flomveger på Elgeseter, og også forsenkninger der vann kan samles etter nedbør. Det må tas hensyn til flomvegene ved planlegging av bebyggelse.

På Gløshaugen bør man være særlig oppmerksom på ”bekkefarene” ned mot Døvekirken og i Høgskoledalen.

Det er ikke vurdert tilstand og kapasitet overvann i ledningssystemet.