Oppdatering 30. november 2018

Oppdatering november/desember 2018 i forbindelse med høring av VPOR bycampus. Sidene konvertert til ny versjon av Google pages som følge av behov for økt sidefunksjonalitet for å presentere tiltakskart. Ga utfordringer med domeneleverandør www.bycampus.no, redusert brukelighet - det arbeides med dette.

Sidene bygges om for å fungere med nye google pages... og for å fungere i høringsperioden.