Stedsanalysen for bycampus

En stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter.

Stedsanalysen for Bycampus er en nettside fordi vi ønsker den skal utvikles som en dynamisk og interaktiv plattform for å samle og dele relevant kunnskap om området. Vi ser også på potensial for å oppnå Trondheim kommunes mål for Bycampus, som er vedtatt av Trondheim formannskap.

Sammen med målene vil stedsanalysen ligge til grunn for det videre arbeidet med kommunens planer i området. Analysen er kunnskapsunderlag for VPOR bycampus

Nettsiden er åpen for alle. Om du har kunnskap eller innspill som du vil dele med oss, kan du sende en e-post til: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no. Skriv "Stedsanalyse Trondheim bycampus" i emnefeltet. Siden vil oppdateres med jevne mellomrom, og du kan se hva som er endret her. Byplankontoret har redaktøransvaret.

Bycampus kaller vi byområdet mellom Stavne- Leangenbanen og Kongens gate på Kalvskinnet. Regjeringen har besluttet at dagens universitetsvirksomhet på Dragvoll samt universitetets utviklingsmuligheter skal rommes innenfor bycampus. Det betyr at over 30.000 studenter og 6.650 ansatte vil ha sitt arbeidssted her, en økning på omlag 9.000 studenter og 1.000 ansatte. NTNU har utredet sin overordnede faglige organisering samt visjoner og generelle føringer for utbyggingen av den kommende bycampus, og har anbefalt for sitt styre at hoveddelen av nye campusbygg skal lokaliseres i Elgeseter- området.

Se også:

190506_Stedsanalyse Bycampus.pdf