Temakart og planretningslinjer

Overordnede planretningslinjer gjelder felles for alle tema. Det er også utarbeidet spesifikke retningslinjer for hvert tema.

Temakartene viser hovedstrukturen til de enkelte tema. Kartene viser eksisterende forbindelser og byrom samt hvor forbindelsene er mangelfulle, enten med behov for nye forbindelser, eller for oppgradering.