Tiltakskart

Du kan lese om det enkelte tiltak, samt gi direkte tilbakemelding ved å trykke på tallikonet i kartet

Kartet viser foreslåtte tiltak i VPOR bycampus.

Gi oss merknader til de enkelte tiltakene eller innspill til plandokumentet, i kartet eller på e-post til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Kommunen vil vurdere alle innsendte uttalelser til den endelige behandlingen av den veiledende planen. Vi vil tilgjengeliggjøre vår behandling av merknadene på bycampus.no. Ønsker du brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet må du gi uttalelse gjennom brev eller e-post.

bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no