Tiltakskart

Du kan lese om det enkelte tiltak slik det var presentert til høringen, samt gi direkte tilbakemelding ved å trykke på tallikonet i kartet.

OBS: REVIDERT TILTAKSBESKRIVELSE etter høring og politisk behandling HER


Kartet viser foreslåtte tiltak i VPOR bycampus.

Du kan fortsatt gi oss innspill til de enkelte tiltakene i kartet eller på e-post til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no, men høringsperioden er avsluttet og vi kan derfor ikke garantere at vi har kapasitet til å behandle ditt innspill.

Kommunen vil vurdere alle innsendte uttalelser til den endelige behandlingen av den veiledende planen. Vi vil tilgjengeliggjøre vår behandling av merknadene på bycampus.no. Ønsker du brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet må du ha gitt uttalelse gjennom brev eller e-post innen fristen som var 20. januar.

bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no