1 Byens form

Bydelenes fysiske form har utviklet seg gjennom tusen år.

På denne siden ser vi på fire aspekter ved byens form her i bycampus: strukturen, bybildet, byrom og kulturminnene.

Strukturen er skapt først og fremst av gatestrukturen, men også av de bebygde områdenes felles bygningsform og av eiendomsstrukturen.

Vi orienterer oss ved hjelp av bybildet, vi kjenner oss igjen i og leser landskap og landemerker, de er viktige for stedets identitet.

Byrommene gir oss oppholdsmuligheter, de omslutter virksomheter slik at vi får lyst til å være der, være bymennesker, trives sammen og skape sammen.

Kulturminnene er vår felles historie, våre kollektive fortellinger, og våre fineste bygjenstander som vi tar vare på og fremhever.