Høring

Si din mening om byrom og forbindelser i Trondheims bycampus! Har vi fått med oss din viktigste møteplass?

Bør det tilrettelegges for flere sykler i Hans Osnes veg og for flere gående i Klostergata? Bør det være en gjennomgående gangforbindelse på Tilfredshet kirkegård?


Høringsperioden er fra 27. november 2018 - 20. januar 2019

Planen er presentert her på bycampus.no og du kan gi innspill direkte på kartet som viser foreslåtte tiltak.

Planforslaget og saksfremlegg kan ses på Trondheim kommunes internettsider https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/. Plandokumentet kan lastes ned som PDF her, sees i Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Du kan si din mening på ulike måter:


  • Uttalelse til planen kan sendes via nettsiden, til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no eller til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Det må gå klart fram hvilket planforslag uttalelsen gjelder.


  • Kommentarer i digitale kart: Gå inn på denne linken og legg inn dine merknader direkte i tiltakskartet. Bruk anledningen til å si fra om hva du mener er viktig å ta vare på i de markerte byrommene, om det er noe som er spesielt viktig å kjenne til eller om du mener noe er uteglemt.


  • Gjestebud: Den som ønsker å arrangere gjestebud melder seg her. Gjestebud er en form for medvirkning der innbyggere tar på seg rollen som byutviklingsverter og inviterer venner hjem for å diskutere f.eks hvilke byrom og forbindelser som er viktig i bydelen du bor. Vi sender materiell med spørsmål som vi gjerne vil at gjestebudet drøfter og - forklarer hvordan verten kan svare.


  • Byvandring: 11. desember kl 15.30 - 17.30. Oppmøtested: Elgeseter park ved Samfundet. Guider er Øystein Ask og Mathias Midbøe fra Byplankontoret. De vil vise flere av byrommene i området og orientere om foreslåtte tiltak.


  • Folkemøte: 10. januar 2019 kl 18-20. Sted: Handelshøyskolen. Trondheim kommune vil informere om planen, svare på spørsmål og du kan snakke med byplanleggere om de foreslåtte tiltakene. Program kommer.


bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no