Høring

Bør det tilrettelegges for flere sykler i Hans Osnes veg og for flere gående i Klostergata? Bør det være en gjennomgående gangforbindelse på Tilfredshet kirkegård?

Høring av VPOR Bycampus Elgeseter ble gjennomført 27. november 2018 - 20. januar 2019 , det kom inn 117 merknader og innspill til planen.

Høringsforslaget er presentert her på bycampus.no, og kan lastes ned som PDF her. I høringsperioden kunne man gi innspill direkte på kartet som viser foreslåtte tiltak. Høringsfristen for VPOR gikk ut 20. januar.

Vi fikk 100 innspill i det interaktive kartet, mange innspill har resultert i justeringer og tilføyelser av planforslaget. Svært mange innspill underbygger behovet for de tiltakene som er vist i VPOR. Det kom også inn forslag til nye tiltak. Noen av disse har vi valgt å ta inn i planen. En del innspill omhandlet videre utforming og detaljert innhold som var ønsket på ulike steder. Dette er innspill som ikke medfører endring av VPOR, men som bør bli vurdert i videre planprosesser. Det er viktig at slike innspill også gis i videre planprosesser. Les vår behandling av innkomne innspill fra interaktivt kart og gjestebud her.

Vi takker for innspill og engasjement i planprosessen !

Høringen ble gjennomført med flere aktiviteter:


  • Kommentarer i digitale kart: Gå inn på denne linken og legg inn dine merknader direkte i tiltakskartet. Bruk anledningen til å si fra om hva du mener er viktig å ta vare på i de markerte byrommene, om det er noe som er spesielt viktig å kjenne til eller om du mener noe er uteglemt.


  • Det ble gjennomført flere Gjestebud i høringsperioden. Gjestebud er en form for medvirkning der innbyggere tar på seg rollen som byutviklingsverter og inviterer venner hjem for å diskutere f.eks hvilke byrom og forbindelser som er viktig i bydelen du bor. Vi sender materiell med spørsmål som vi gjerne vil at gjestebudet drøfter og - forklarer hvordan verten kan svare.


  • Det ble arrangert to byvandringer i høringsperioden: 11. desember 2018 og 13. januar 2019. Det ble vandret gjennom flere av byrommene i området og orientere om foreslåtte tiltak.


  • Folkemøte ble avholdt 10. januar 2019 kl 18-20 på Handelshøyskolen. Trondheim kommune informerte om planen, svarte på spørsmål og ga mulighet til å samtale med byplanleggere om de foreslåtte tiltakene. Program kommer.


bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no

sammenstilling høringsinnspill VPOR.pdf