Attraktiv og levende

HØRING PÅGÅR: Si din mening om byrom og forbindelser i bycampusområdet i høringsperioden 27. november 2018 - 20. januar 2019

Trondheim er vertsby for Norges største universitet, NTNU. Når ulike deler av universitetet nå skal samles rundt Gløshaugen har vi et fantastisk utgangspunkt for å skape en unik, byintegrert campus. Visjonen vår er å lage Nordens mest attraktive og levende bycampus.

En stor del av høyere utdanning, forskning og et attraktivt studentmiljø er lokalisert her, tett på byens virksomheter, næringsliv, kulturtilbud og byliv. Med en stor campus i byens midte, settes kunnskapen i sentrum, også geografisk. Det befester posisjonen som teknologihovedstad og studieby, og det styrker omdømmet som miljøby.

Forslag til veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus (VPOR bycampus) er nå ute på høring. Vi ønsker dine merknader og innspill til tiltak, plassrom og forbindelser i bycampus! Gi dine innspill her.

NTNUs campusplaner innebærer flytting av 4000 studenter og 400 ansatte til Kalvskinnet og Øya innen 2020, og ytterligere 8200 studenter og 1500 ansatte til bycampus innen 2030. Det skal investeres milliardbeløp i bygg for utdanning, forskning og studentvelferd i Trondheim framover.

Kommunen har ulike roller i utviklingen av bycampus: som fasilitator og samarbeidspartner i en rekke planer og prosjekter som ulike aktører ønsker å utarbeide og gjennomføre, som medansvarlig i Miljøpakken og som planmyndighet. Det er bystyret som skal vedta de endelige reguleringsplanene.

Trondheim kommune bidrar på flere måter inn i denne prosessen blant annet gjennom å utvikle denne nettsiden som samler relevant kunnskap om området i en stedsanalyse og presenterer kommunens mål for bycampus. Her presenteres også kommunens veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus.

Stedsanalysen kan du også lese som PDF her: Stedsanalyse Bycampus.

VPOR kan også lastes ned som PDF her: VPOR bycampus

bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no

170905_Stedsanalyse Bycampus.pdf
181105_Vpor bycampus.pdf