gasten

Affiche van Frederico Fellini's Amarcord
André van der Veeke - De doden in het stroomgebied

Geplaatst 30 mrt. 2019 09:19 door Will van Broekhoven   [ 1 apr. 2019 03:26 bijgewerkt ]De doden in het stroomgebied


Buitendijks het verdronken land
Van Saeftinghe en Sint Laureins
Doorsneden en verwilderd
Familiegrond die ons niet meer kent
Begroeid door wat uit zichzelf komt
Zeeaster, lamsoor, zwenkgras

Daar in het stroomgebied
van hun droom moeten ze liggen
Dorpelingen op bedden van stro
Alle schedels geschuurd
De voeten wijzend naar het oosten
waar een nieuwe dag begint

Stromend water als enig eerbetoon
Hun beenderen niet genummerd
en gerangschikt in een lade 
of vitrine, maar weggedoken
in rauwe , zoute grond
Engelen tot op het bot gezuiverd


André van der Veeke

Bijdrage in de pas verschenen bloemlezing  'Langs brede rivieren'
Samengesteld door Wim Huijser
Uitgeverij Rainbow bv. Amsterdam, 2019.

Emmet Kirwan

Geplaatst 4 jan. 2019 02:35 door Will van Broekhoven   [ 4 jan. 2019 02:46 bijgewerkt ]

YouTube-video
Emmet Kirwan behoort tot een nieuwe generatie van opstandige Ierse dichters die uiting geven aan hun verontwaardiging en woede over wat mis gaat in de samenleving. “Poetry is the new medium that gives voice to the voicelesses. Poetry is our version of the Paris riots.”
Zij pakken de draad op van een oeroude, bijna verloren gegane traditie van rondtrekkende dichters en verhalenvertellers. 

Lees meer hierover:

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/24/spoken-word-poets-inject-energy-irish-tradition-storytelling

Antoon Van den Braembussche

Geplaatst 11 dec. 2018 10:50 door Will van Broekhoven   [ 12 dec. 2018 03:02 bijgewerkt ]

Ik maakte afgelopen vrijdag kennis met de Antwerpse dichter Antoon Van den Braembussche. Er verscheen onlangs een nieuw bundel van hem, 'Alles komt terug'. 
Vroeger schreeft hij onder het pseudoniem Tonko Brem. Van 1995 dateert de bundel 'Verzwegen Verleden'.  


Heel even maar

Wat is er mooier dan
de stilte die de aarde kust?

Het ogenblik waarop je
in je droom
zonder handen
een witte lelie plukt.

Het ogenblik waarop
kastanjes barsten van geluk
en je aanloopt tegen een zeepbel
van een naburig kind.

Een zeepbel die je het moostie blauw
laat zien dat je ooit zag.
Heel even maar.


UIt: Alles komt terug
Uitgeverij P, Antwerpen 2018


Vergeefse moeite

Voortvluchtig is het gedicht
zelfs na de zestiende versie:
een fata morgana 
waar je stil en bezeten van wordt

Een vers
waarin woorden elkaar bevechten
en beelden halsstarrig weigeren
om samen in zee te gaan.

De inkt bevlekt het linoleum.
De dichter werkt zich een aap.
De manuscripten raken
onder bier en boter bedolven.

Maar het gedicht blijft
buiten beeld,
donker en onnavolgbaar.


Uit: Verzwegen Verleden
Uitgeverij J&J, Gent 1995

Wislawa Szymborska - Het schrijven van een cv

Geplaatst 7 nov. 2018 00:50 door Will van Broekhoven   [ 8 dec. 2018 07:42 bijgewerkt ]

Het schrijven van een cv Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen en bij die aanvraag een cv insluiten.
Ongeacht de lengte van het leven moet het cv kort zijn.
Bondigheid en selectie zijn verplicht. Vervang landschappen door adressen en wankele herinneringen door vaste data.
Van alle liefdes volstaat de echtelijke, en van de kinderen alleen die welke geboren zijn.
Wie jou kent is belangrijker dan wie jij kent. Reizen alleen indien buitenslands. Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom. Onderscheidingen zonder waarvoor.
Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat en altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven.
Ga zwijgend voorbij aan honden, katten, vogels, rommeltjes van vroeger, vrienden, dromen.
Liever de prijs dan de waarde, de titel dan de inhoud. Eerder nog de schoenmaat dan waarheen hij loopt, hij voor wie jij doorgaat.
Daarbij een foto met één oor vrij. Zijn vorm telt, niet wat het hoort. Wat hoort het dan? Het dreunen van de papiervernietigers. Uit: Einde en begin, verzamelde gedichten. Vertaald door Gerard Rasch. Uitgeverij Meulenhoff.


Bert Bevers - Nederzettingen

Geplaatst 6 nov. 2018 00:50 door Will van Broekhoven

III

In talen die niemand meer wenst te kennen
waren er al halve waarheden genoeg. Over
bonkaarde, mistbergen en schutsgeesten.
Aan de wortel van het overleven bestonden
aarzelaars alom, met rein gemoed verdwijnend

als patrijzen in het koren. Zij hoefden hun ogen
voor niemand neer te slaan maar verdwenen.


Uit: NederzettingenI

November waait notenkrakers over
in zuidwaartse drift. In de verte blijft
een geboortekreet hangen in de nevels.

Hij weet niet goed welke kant te kiezen.
Kopschuw weigert hij in samenzweringen 
verzeild te raken. Toen zijn moeder hem

uitstiet regende het onbedaarlijk, brandden
vreemde buren vuren vol vlammen. Ergens
wisten voorouders in de kwalm toen al dat

het nu eindelijk goed aan het komen was.


Uit: Uit de tijdDe dichter peinst


Hij voelt een handvol woorden in zich zieden
in de avondstond. Wie heeft er nooit gezondigd

tegen zonlicht? Hij weet: hier was ik eerder.
Er wordt een nieuw straatnaambordje op

een lantaarnpaal geschroefd. Een man passeert
met een kruiwagen. Een vrouw laadt boodschappen

in. Een kind sabbelt aan een ijsje. Het huis dat
gebouwd wordt zal over acht jaar en drie maanden

worden verkocht. Hij weet het. Hij verlaat de tijd.


Uit: Gedichten uit een stadje in de heuvelsDit is een selectie uit de bundel Nederzettingen. 
Auteur: Bert Bevers, Antwerpen.
Uitgegeven door Kleinood & Grootzeer, 
Bergen op Zoom, 2018

André van der Veeke - Zeebaars

Geplaatst 28 okt. 2018 05:03 door Will van Broekhoven   [ 6 nov. 2018 00:53 bijgewerkt ]

Zeebaars

Vier vissers aan de kop van de pier
Ze hebben de rivier aan hun haken
De hemel onder handbereik

Onafgebroken uitgooien, inhalen
En als de zeebaars bijt
splijt het waterAndré van der Veeke
Gepubliceerd in 'Vers op Zondag' op Zeeland Geboekt, de literaire weblog van de PZC, 28 oktober 2018

Bert Bevers - Dagboeknotities van een eerstgeborene

Geplaatst 18 aug. 2018 01:49 door Will van Broekhoven   [ 18 aug. 2018 08:29 bijgewerkt ]

Dagboeknotities van een eerstgeborene


Verbroken zegels herinner ik me, duistere vertrekken
en lichtschuwe reeuwzangen. In een vroege maand
wachtte hem het einde. Hij dorst nooit te begeren
wat van hem niet was, en dierf op niets te hopen

toen hij stierf.

__________

Nu ik nog jong ben zijn mijn visioenen garnaalgrauw.
Graag vertel ik ze kamerdienaren traag, die ze aan
zichters op velden die van logge rogge zwellen
doorvertellen. Zo worden op de malse aarde

middagen minder stil.

__________

We spraken over verloren liefdes, en we begonnen stil
te deinen naar iets dat wat weg had van dansen.
Wij realiseerden ons donders goed dat we nog
niets wisten. Nu zijn onze zonen eenzamer,

maar onze dochters vrolijk.

__________

Ik zag vanochtend oude dames met gefronste wenkbrauwen
sermoenen prevelen, hun brandglas op het heden gericht.
Figuranten die met het heimwee van pasgeborenen
catacomben verkenden. Het lijkt alsof naarmate

alles ouder wordt ik jonger blijf.

__________

Het knarsen van de sloten, en de aarzelende scharnieren
bleven me bij. Ook dat ik vond dat de onschuldigen
langzaam leven mochten, en dat ik halverwege
de slaap zeker wist: in vleermuizen steekt

de nacht zijn vragen.

__________

© Bert Bevers, 2018


Konstatinos Kavafis - Ithaka

Geplaatst 2 aug. 2018 09:26 door Will van Broekhoven   [ 7 aug. 2018 09:26 bijgewerkt ]
Ithaca

Wanneer je je reis naar Ithaca aanvangt,
bid dan dat de weg lang mag zijn,
vol avontuur, rijk aan stof tot kennis.
Wees niet bang voor de Lestrygonen
en de Cyclopen en de toornige Poseidon.
Je zult volk van dat soort nooit tegenkomen zolang
je gedachten verheven blijven en
fier gevoel je lichaam en geest vervult.
Je zult de Lestrygonen nooit ontmoeten,
noch de Cyclopen en de grimmige Poseidon,
als je ze niet in je ziel met je meedraagt,
als je ziel ze niet voor je oproept.

Daarom, bid dat de weg lang mag zijn,
dat het vele zomerochtenden moge geven,
dat je zo vol vreugde, zo vol genot
nooit eerder geziene havens aandoen mag!
Blijf rondhangen op Phoenicische markten
en koop er vele schone zaken:
parelmoer en koralen, amber en ebbenhout
en zoetgeurende parfums van allerlei soort.
Koop zoveel zoetgeurende parfums als je kunt.
Bezoek massa's Egyptische steden,
om er te leren, te leren van hen die kennis bezitten.

Houd je geestesoog steeds vast op Ithaca gericht,
daar te komen is je uiteindelijke doel.
Maar haast je vooral niet,
je reis kan beter jaren en jaren duren.
Werp er desnoods pas het anker uit wanneer je al oud bent,
rijk aan alles wat je onderweg hebt verworven,
maar zonder nog iets van Ithaca te verwachten.

Ithaca schonk je die heerlijke reis,
maar nu heeft ze je niets meer te geven.
En al tref je er niets aan, dan heeft ze je toch niet bedrogen:
met alle wijsheid die je vergaard hebt, met zoveel ervaring,
begrijp je dan stellig wat Ithaca's zeggen willen.


Konstantínos P. Kaváfis
Vertaald uit het Grieks door Cornelis Buddingh'.

Krijn Peter Hesselink - Toondoof

Geplaatst 6 jun. 2018 01:52 door Will van Broekhoven   [ 18 aug. 2018 01:58 bijgewerkt ]


Half werk
Het was eraan af te zien, her en der
zaten Gods vingerafdrukken nog op de haastig
in elkaar geschroefde huizen, bomen, stapelwolken

mijn moeder had daar geen oog voor
te laat voor dit of dat sleurde ze me mee
langs etalages vol onaffe mensen

een stond roerloos zich een hoofd te wensen
een ander in vol ornaat - tabberd, mijter, bisschopsstaf -
bleef steken in een enkele beweging

zijn naar mij uitgestrekte hand
ging op en neer
zijn hoofd knikte me toe

aan het einde van de straat keek ik
nog één keer om, zijn blik
ketste af op de onverschilligheid van de stoeptegels

niemand die hem in mijn afwezigheid 
nog afmaakte door in hem
te geloven, later, thuis

was ik het zelf die de jongen
in de spiegel toeknikte
me afvragend: wie

maakte mij af?Krijn Peter Hesselink
Uit: Toondoof, 2018Menno Wigman - Herostratos

Geplaatst 4 mei 2018 02:25 door Will van Broekhoven

Herostratos

Er tikken pissebedden in mijn hoofd.
Ze naaien mijn gedachten op.
Ik denk al dagen aan een daad zo groot,
zo hevig en dramatisch dat mijn naam
in alle kranten komt te staan.

Napoleon, las ik, was kleurenblind
en bloed was voor hem groen als gras.
En Nero, die bijziend was, hield het spel
in zijn arena bij door een smaragd.

Nu even stilstaan. Moet je horen: ik
ga straks de straat op, ik besta het, schiet
me leeg en verf de feeststad groen.

Nog voor het eind van het festijn
zal ik de grootste zoekterm zijn.(Menno Wigman, uit de bundel 'Slordig met Geluk'. Geschreven aan de vooravond van de kroning van Willem-Alexander te Amsterdam, 30 april 2013)

1-10 of 38

Comments