Konkurs Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona"

Celem Konkursu Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" jest popularyzacja sztuki fotograficznej i idei F
otografii Odklejonej jako środka wyrazu artystycznego. Głównymi zadaniami Konkursu jest integracja twórców, którzy pragną wyrażać się poprzez Fotografię Odklejoną, jak również popularyzacja ich twórczości.

Organizatorzy Konkursu stawiają sobie za cel rozwój ruchu artystycznego Fotografia Odklejona poprzez integrację środowiska twórczego, wspólne działania artystyczne, wymianę myśli i prezentację dorobku twórczego uczestników ruchu.

Konkurs Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" skierowany jest do twórców, którzy pragną dołączyć do ruchu artystycznego Fotografia Odklejona, włączyć się do wspólnych działań artystycznych, dzielić się swoimi poglądami i swoją twórczością, by w ten sposób wpływać aktywnie na rozwój własny jak i pozostałych członków ruchu.

Konkurs Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" ma charakter cykliczny. W kolejnych odsłonach Konkursu uczestnicy prezentują własną interpretację proponowanego tematu Konkursu. Spośród nadesłanych prac, Jury wyłania najciekawsze, a także laureatów konkursu. Wyróżnione prace prezentowane są w Galerii Prac Konkursowych, by stanowić inspirację i zalążek dyskusji dla uczestników ruchu artystycznego Fotografii Odklejonej.

Informacje na temat kolejnych edycji Konkursu Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" znaleźć można na Tablicy ogłoszeń, niniejszej stronie internetowej mieszczącej się pod adresem www.fotografiaodklejona.pl, a także na blogu zatytułowanym Fotografia Odklejona znajdującym się pod adresem www.lukaszcyrus.blogspot.com

Łukasz Cyrus, 2018