Fotografia odklejona‎ > ‎Albumy‎ > ‎Oblicza miasta‎ > ‎

Sztuka naskalna

www.lukaszcyrus.blogspot.com
Petroglify – wyryte w skale rysunki, na ogół prehistoryczne dzieła ludzi z ery neolitycznej. 

Są one ważną formą przedliterackich symboli, używanych od około
10 tysiąclecia p.n.e. do czasów współczesnych, mających różnorodne formy zależnie od czasu i miejsca powstania.

Słowo petroglif pochodzi z greki, w której πέτρος petros oznacza skała, a γλύφειν glyphein to wyryć.

Petroglifu nie należy mylić z piktogramem, który jest jedynie namalowany na skale.

Najstarsze petroglify pochodzą z okresu neolitu i późnego górnego paleolitu, mają 10–12 tys. lat. Około 7–9 tysięcy lat temu pojawiły się inne systemy zapisu symboli, takie jak piktogramy i ideogramy. Jednakże petroglify nadal były powszechnie używane, a niektóre mniej zaawansowane społeczeństwa używały ich znacznie później, nawet już po nawiązaniu kontaktu z cywilizacją europejską, aż po XX w.

(źródło - wikipedia)

Łukasz Cyrus, 2017