Fotografia odklejona

www.lukaszcyrus.blogspot.com
O fotografii odklejonej.


Łukasz Cyrus, 2017