Weduta mikołowska

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona
"(...)Zdjęcia zebrane według klucza, który posiada tylko autor zestawu współtworzą kompozycję, która komunikuje więcej niż widać na pojedynczych obrazach. Idea autora krąży gdzieś ponad zestawem, wycieka z obrazów i znajduje sobie miejsce w ciasnych szczelinach pomiędzy fotografiami. Zdjęcia w zestawie współtworzą obraz nad obrazami. Jak dźwięki, które razem współtworzą akord".

Przeczytaj esej pt. "Weduta mikołowska".

Łukasz Cyrus, 2019