Kronika Klubu Fotograficznego "Źródło"

Temat miesiąca "Litera", listopad 2016

Kronika Klubu Fotograficznego "Źródło" dokumentuje ważniejsze wydarzenia z życia Klubu.

Łukasz Cyrus, 2016

Link do Kroniki Klubu Fotograficznego "Źródło".