Kronika Klubu Fotograficznego "Źródło"

Temat miesiąca "Litera", listopad 2016
Kronika Klubu Fotograficznego "Źródło" dokumentuje ważniejsze wydarzenia z życia Klubu.