Spotkania z Fotografią Odklejoną

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona
Spotkania z Fotografią Odklejoną
to cykl spotkań zainicjowany wiosną 2019 roku. Spotkania mają charakter nieformalny i są okazją do integracji fotograficznego środowiska twórczego, poznania nowych osób, wymiany poglądów, rozmów o fotografii i prezentacji twórczości uczestników. Spotkania są też sposobem na spowolnienie zbyt wartkiego życia i upływu czasu, gdyż dla twórców Fotografii Odklejonej czas jest tworzywem elastycznym.

Spotkania z Fotografią Odklejoną mają miejsce w Galerii Katowice - siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląskim, mają charakter otwarty i są bezpłatne. Spotkania prowadzi członek ZPAF i autor niniejszej strony Łukasz Cyrus.

Za sprawą Spotkań z Fotografią Odklejoną, Szkoła Fotografii Odklejonej realizuje swoje postulaty popularyzowania sztuki fotograficznej i idei Fotografii Odklejonej jako środka wyrazu artystycznego.

Łukasz Cyrus, 2019
Podstrony (1): Przeglądy portfolio