Widzialność aparatu

O widzialnościach fotografii odklejonej i widzialności aparatu.

Łukasz Cyrus, 2017

Przeczytaj esej pt. "Widzialność aparatu".

www.lukaszcyrus.blogspot.com