Sztuka nad wszystkie sztuki

O oderwaniu, przeniesieniu i fotografii odklejonej.

Łukasz Cyrus, 2017

Przeczytaj esej pt. "Sztuka nad wszystkie sztuki".

www.lukaszcyrus.blogspot.com