Sztuka nad wszystkie sztuki

www.lukaszcyrus.blogspot.com
O oderwaniu, przeniesieniu i fotografii odklejonej.


Łukasz Cyrus, 2017