Landszafty

Plener Klubu Fotograficznego "Źródło", Salzburg 2019. fot. Aleksander Orszulik.

"Landszafty" okolic Salzburga na fotografiach Aleksandra Orszulika.

Łukasz Cyrus, 2019

Spacer w okolicy Salzburga - zobacz album.