Eseje o fotografii

Wraz z rozwojem Fotografii Odklejonej pojawiają się eseje autorstwa Łukasza Cyrusa będące zapisem rozważań natury filozoficzno-fotograficznej. Rozważania te stanowią podstawę idei Fotografii Odklejonej i wyznaczają kierunek kolejnych działań fotograficznych, a także kolejnych rozważań.

Fotografia Odklejona jest niekończącą się drogą poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące natury medium fotograficznego i ograniczeń w nim tkwiących, poszukiwania jego nowych możliwości i zastosowań, poszukiwania sposobów przekraczania granic tego medium.

Fotografia Odklejona to również rozważania natury ogólnej na temat świata, ludzi i relacji, które ludzi ze światem splatają. W rozważaniach tych, fotografia stanowi narzędzie materializowania indywidualnych punktów widzenia, opinii i przekonań ludzi, którzy za jej pomocą pragną się wypowiedzieć. Fotografie powstające w nurcie Fotografii Odklejonej stanowią słowa, za pomocą których autor snuje swoje opowieści.

Fotografia Odklejona, podobnie jak sama fotografia podlega nieustannym zmianom starając się sprostać rodzącym się ciągle nowym potrzebom. Stąd eseje o Fotografii Odklejonej powstają nieregularnie, zwykle w odpowiedzi na nowe doświadczenia autora. Miejscem publikacji esejów jest blog Fotografia Odklejona.

Linki do kolejnych esejów można znaleźć po lewej stronie w zakładce eseje o fotografii.

Łukasz Cyrus, 2018

www.lukaszcyrus.blogspot.com