Wszystko jest możliwe

O istocie fotografii cyfrowej.