Error_Glitch

"Error_Glitch" to cykl fotografii abstrakcyjnych autorstwa Krzysztofa Szlapy, który z uwagi na zamysł i technikę wykonania wpisuje się w cykl "Świata obrazów" powstający w nurcie fotografii odklejonej.

Chociaż Krzysztof będąc artystą o zdecydowanych przekonaniach i silnie indywidualnych poglądach wypiera się jakichkolwiek związków z nurtem fotografii odklejonej, w pewnych obszarach nasze artystyczne ścieżki się spotykają, a twórczość spotyka się z obustronnym uznaniem.

Stąd z dumą i radością prezentuję na łamach Fotografii odklejonej gościnny album Krzysztofa Szlapy zatytułowany "Error_Glitch". Do albumu tego napisałem słowo wstępne, do lektury którego zapraszam poniżej.

Defiguracje

Przestrzeń, w której żyjemy nie jest jedyną. Czas, który płynie w istocie nie istnieje. Materia jest i nie jest zarazem. Funkcjonujemy w jednym z możliwych metastanów, w jednej z wielu rzeczywistości równoległych.

Osoby szczególnie wrażliwe, pod wpływem silnych bodźców, same przechodzą w metastan stając się kanałem łączącym światy. Doświadczają wówczas wizji, w których rzeczywistość jawi się jako wspomnienie. Lekarze stan ten określają mianem paramnezji powielającej lub deja vu.

Maszyny cyfrowe doświadczają paramnezji za sprawą błędu oprogramowania. Chwilowe dysfunkcje programu znane są jako “glitch” i przyjmują formę trzasków, pisków, pikselizacji czy spowolnienia transmisji.

Krzysztof Szlapa w swoich działaniach podjął próbę zapisu sygnałów, które wysyłane są przez cyfrową maszynę rejestrującą w chwili doświadczania powidoków z innych metastanów. To, co powszechnie uważa się za błąd oprogramowania jest w istocie szczeliną, przez którą zajrzeć można do innych wymiarów.

Z uwagi na fakt, iż “glitch” jest zjawiskiem krótkotrwałym, a szybkość rejestracji na chwilę obecną niewystarczająca, działania podjęte przez Krzysztofa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale widoczne na obrazach defiguracje są niepodważalnym dowodem na doświadczanie przez maszyny zjawiska paramnezji, stanowiąc obietnicę rozwiązania zagadki podróży w czasie.

Łukasz Cyrus, 2018

W szczelinie czasu - Cykl fotografii "Error_Glitch" Krzysztofa Szlapy.

Do kontemplacji cyklu gorąco polecam odsłuch utworu Alva Noto pt. "Uoon I".