Spotkanie z fotografią odklejoną w TGF

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona
9 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie z fotografią odklejoną, podczas którego Olek Orszulik z Klubu Fotograficznego "Źródło"opowiedział o swojej pracy artystycznej, inspiracjach i autorskich sposobach wykorzystania fotografii odklejonej do wyrażania siebie.

Spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania fotografii odklejonej i jej możliwości szerszemu gronu odbiorców.

Organizatorem spotkania była Tarnogórska Grupa Fotograficzna.