Punkt widokowy

Punktów widokowych nie należy szukać na mapach, ich kartografię tworzy się najpierw w myślach, odczuciach, skojarzeniach.

Krzysztof Szlapa

Przeczytaj esej pt. "Punkt widokowy".

Łukasz Cyrus, 2019