Widzialności fotografii odklejonej

O widzialnościach fotografii odklejonej.

Fotografia odklejona to dąży do objawienia rzeczy, które bez niej pozostają niewidzialne. Czyni to za sprawą czterech widzialności. Są nimi widzialność aparatu, widzialność autora, widzialność alegoryczna i widzialność odbiorcy. Teksty zebrane w tym podrozdziale rozwijają ideę widzialności fotografii odklejonej.

Łukasz Cyrus, 2017

www.lukaszcyrus.blogspot.com