Klub Fotograficzny "Źródło" FB

www.lukaszcyrus.blogspot.com
Bieżące informacje na temat aktualnych działań Klubu Fotograficznego "Źródło" można uzyskać obserwując stronę Klubu na portalu społecznościowym Facebook.