Piękno jest w oczach patrzącego

www.lukaszcyrus.blogspot.com
"Połączenie doskonałości Natury i wyobraźni fotografa tworzą fotografię krajobrazową".

Janusz Lech Wojcieszak

Przeczytaj esej pt. "Piękno jest w oczach patrzącego".

Łukasz Cyrus, 2019